Gestió d'incidències

Col·lectiu Ronda ofereix un servei d'atenció al client amb l'objectiu de poder atendre aquelles peticions o incidències, ja siguin suggeriments o queixes.

Omplint el formulari d'aquesta pàgina la vostra petició o incidència serà enviada al nostre equip de professionals que les gestionen per tal d'avaluar-la, valorar-la i atendre'us per donar una resposta. 

Formulari

Si ja va omplir una part del formulari i vol recuperar les seves dades, introdueixi aquí la seva paraula clau.

Per poder atendre la seva petició cal que ens faciliti el màxim d'informació possible. Els camps marcats en asterisc són obligatoris.

Dades personals

Trieu una opció (suggeriment o queixa)
Nom i cognoms*
NIF*
Mòbil*
Adreça*
Correu electrònic (si és possible un que sigui de domini personal)*
Repeteix el camp Correu electrònic (si és possible un que sigui de domini personal)*
Domicili a l'estranger*
Codi postal*
Província*
Població*

Altres dades

Despatx on és rebut habitualment
Professional que el rep

Fets que motiven la seva petició

Descripció dels fets i motius del seu suggeriment/queixa/reclamació (aconsellem la màxima claredat possible)

Què sol·licita

Concreti els qüestions sobre les que sol·licita resposta, pronunciament o petició concreta que vol obtenir.

Documentació

Descrigui la documentació que annexa i que acredita el que ha exposat (si en disposa).
Documentació adjunta (en un sol document si pot ser)

Preferentment, com desitja rebre resposta

Recepció resposta
Idioma de resposta

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a què les dades personals facilitades siguin  tractades per responsabilitat de Col·lectiu Ronda S.C.C.L. i seu social a Trafalgar, n. 50-52, 08010 Barcelona (Barcelona). Les seves dades seran tractes per Col·lectiu Ronda S.C.C.L amb la finalitat  de respondre la seva queixa o suggeriment. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que vostè  no ens digui el contrari.   En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a Trafalgar, n. 50-52, 08010 Barcelona (Barcelona) o a lopd@cronda.coop.
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a lopd@cronda.coop.

*Accepto les condicions legals i de tractament de dades